Illuzion - Ford Raptor SVT - SCT-R Body - Fits: Slash, Slash 4x4, SC10